Ouderbeleid

12322473_933830253380542_5181958635986613580_o12370961_933829773380590_1201296232432252877_o12322543_933829506713950_2036833431528402482_o
‘Koffie ochtend: knutselen met ouders’

Op het kinderdagverblijf wordt namelijk een deel van de opvoeding en verzorgen van het kinderen overgenomen van de ouders. Wij beseffen ons dat de ouders niet altijd weten wat van hen wordt verwacht en willen juist hierin een brug slaan. Bij een visie op kinderen, hoort namelijk ook een visie op ouders. Hierbij zijn 2 randvoorwaarden voor ons essentieel:

  • Wederzijds vertrouwen:​ begrip voor elkaars verantwoordelijkheid, mogelijkheden en beperkingen.
  • Wederzijds respect:​ respect van de pedagogisch medewerker voor de ouder die de eindverantwoordelijkheid voor hun kind hebben en respect van de ouders voor de professionele verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers voor hun kind.

Het is belangrijk om de gegevens over de ontwikkeling van het kind uit te wisselen en activiteiten met elkaar te ondernemen, waardoor wederzijdse inzichten worden vergroot. Interesse in het karakter en de achtergronden van elk kind afzonderlijk vormen de basis voor de onderlinge verhouding tussen de ouder en ons kinderdagverblijf. Zo wordt het zowel voor de pedagogische medewerker als de ouder mogelijk het vrije onderzoeksproces van het kind te exploreren en waar nodig te ondersteunen.