Dreumes-peutergroep

12711161_967694153327485_6966584280661499707_o
‘De pedagogisch medewerker draagt er elke dag aan bij dat uw kind iets nieuws ontdekt’

Tijdens deze periode stimuleren wij de zelfstandigheid en de sociale contacten van de kinderen. Wij geven kleine opdrachtjes die uw kind zelf kan uitvoeren. Bijvoorbeeld zelf naar de wc gaan en jezelf kunnen aankleden. Er worden vaak knutselwerkjes gedaan die bij het jaargetijde passen zoals knippen, plakken, verven, puzzelen en kleuren.

de groep is in verschillende uitdagende hoeken ingedeeld o.a bouwhoek, puzzelhoek en een poppenhoek. De kinderen mogen kiezen waar ze willen spelen en gaan daar dan een bepaalde tijd ook blijven, zo leren ze dat aan een keuze ook een consequentie zit. In deze subgroepjes wordt gemiddeld 2x 1 uur per dag gespeeld. Tussen door wordt nog wel door het kind van hoek geruild. Als het weer het toelaat gaan we elke dag even naar buiten om te rennen, steppen, fietsen.

Onze kinderen hebben allemaal hun eigen mentor. De leidster vervult de functie van mentor. De mentor is voor haar mentorkinderen verantwoordelijk voor de registratie van de ontwikkeling. Onder deze registratie vallen de observaties en peutertoetsen. U als ouder kunt ten alle tijden navragen onder welke mentor uw kind valt en hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en geregistreerd wordt.

Eenmaal per week kijken we tv . Een video van peuter figuren die dan “in” zijn. Soms brengt een kind een video van thuis mee. Er wordt soms popcorn gemaakt om de bioscoopmiddag te vervolmaken. Een deel van de dag wordt er en aan de fijne motoriek gewerkt door te knutselen, kralen, rijgen, etc. De rustmomenten van de dag zijn de eet en drink momenten die gezamenlijk aan tafel worden genuttigd.