Kwaliteitsbeleid

17458057_1334988699931360_3006272632365294852_n17554147_1334022873361276_2124530221531032988_n

Bij Het Amsterdamse Poortje vinden we kwaliteit belangrijk. Vanzelfsprekend voldoen wij aan alle wettelijke eisen die aan de kinderopvang worden gesteld. Naast het wettelijk beleid heeft Kinderopvang Het Amsterdamse Poortje ook haar eigen kwaliteitsbeleid.

  • Het kind wordt centraal gesteld.
  • Alle activiteiten van onze organisatie zijn gericht op klanttevredenheid en het welbevinden van de kinderen.
  • Klanttevredenheidsonderzoek wordt op een constante basis uitgevoerd.
  • Continue communicatie met klanten, personeel en andere belanghebbenden vormt de basis voor een goed werkende organisatie.
  • Voor een goede werking van het kwaliteitsmanagement systeem wordt bij elk proces gebruik gemaakt van de verbeter cirkel (plan de activiteit, voer hem uit, evalueer de resultaten en stel zo nodig bij).
  • Het pedagogische beleid en het ouderbeleid wordt 1x per jaar onder de loep genomen en zonodig bijgesteld.
  • Er vinden met betrekking tot de kinderen en de organisatie team overleg plaats.
  • Om continue verbetering van activiteiten, processen en medewerkers te kunnen realiseren, zijn er kwaliteitsindicatoren in het kwaliteitsonderzoek vastgelegd
  • De directie  realiseert en bewaakt de continue betrokkenheid van alle medewerksters bij de uitvoering van het beleid en de doelstellingen. Zij gebruikt de kwaliteitsindicatoren om het kwaliteitsbewustzijn van de medewerksters te bevorderen.