Pedagogisch beleid

306819_312973915466182_605850812_n313924_312973802132860_32324743_n
‘Wij leren het kind o.a. zelfstandig handjes wassen en met de lepel eten’

Ons kinderdagverblijf heeft als doel samen met de ouder het kind te ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige personen. Om dit doel te bereiken is het belangrijk om kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te bieden. Voorwaarden hiervoor zijn onder andere accommodatie, opgeleide medewerkers, geschikte speel/les materialen en uiteraard pedagogische uitgangspunten en werkwijze. Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die in de wet kinderopvang zijn beschreven.

Deze doelen zijn erop gericht het kind het volgende te bieden:

  1. Een gevoel van emotionele veiligheid.
  2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.
  3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
  4. De kans om waarden en normen van de samenleving eigen te maken.

Wilt u meer weten over ons pedagogisch beleid?
Pedagogisch beleid 2019