Oudercommissie

Elke vestiging heeft een eigen oudercommissie. Per jaar vinden er vier a vijf keer vergaderingen plaats om de speerpunten te bespreken.  Elke bijeenkomst wordt op de locatie van uw kind georganiseerd. Tijdens de vergadering wordt bepaald wie er verantwoordelijk is voor het maken van de notulen. De constateringen en adviezen worden door de partijen ter harte genomen om zo de kwaliteit van het kinderdagverblijf te kunnen waarborgen en eventueel te verbeteren.

Een oudercommissie heeft als doel mee te denken en te adviseren over o.a.:

  • Voedingsaangelegenheden
  • Algemeen beleid op het gebied van : opvoeding, veiligheid, gezondheid
  • Openingstijden
  • Het beleid m.b.t. spel en ontwikkelingen ten behoeve van het kind
  • Vaststellen of wijziging van een regeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten
  • Wijziging van de prijs van kinderopvang.

Wilt u deelnemen?
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u meer informatie over wilt ontvangen en of eventueel geïnteresseerd bent om zitting te nemen in de oudercommissie.