Verzuim

U dient tijdig de pedagogisch medewerker de redenen voor de afwezigheid van uw kind kenbaar te maken. Hier kan bijvoorbeeld aan vakantiedagen worden gedacht. In geval van ziekte gelden de regels van ons ziektebeleid. Wij vragen, om ervoor te zorgen dat de andere kinderen gezond blijven, hieraan te houden.  Deze kunt u terug vinden in ons pedagogisch beleid. De gereserveerde dagen behoren tijdens het verzuim te worden doorbetaald.

Wilt u meer weten over ons ziektebeleid?
Pedagogische Visie op Kinderopvang