Dreumes-peutergroep

12711161_967694153327485_6966584280661499707_o
‘De pedagogisch medewerker draagt er elke dag aan bij dat uw kind iets nieuws ontdekt’

Tijdens deze periode stimuleren wij de zelfstandigheid en de sociale contacten van de kinderen. Wij geven kleine opdrachtjes die uw kind zelf kan uitvoeren. Bijvoorbeeld zelf naar de wc gaan en jezelf kunnen aankleden. Er worden vaak knutselwerkjes gedaan die bij het jaargetijde passen zoals knippen, plakken, verven, puzzelen en kleuren.

Een deel van de dag wordt er en aan de fijne motoriek gewerkt door te knutselen, kralen, rijgen, etc. De rustmomenten van de dag zijn de eet en drink momenten die gezamenlijk aan tafel worden genuttigd. De groep is in verschillende uitdagende hoeken ingedeeld o.a bouwhoek, puzzelhoek en een poppenhoek. De kinderen mogen kiezen waar ze mogen spelen en leren dat aan hun keuze ook een consequentie verbonden zit. Bijvoorbeeld: Na het spelen wordt er opgeruimd. In deze subgroepjes wordt gemiddeld 2x 1 uur per dag gespeeld. Tussen door wordt nog wel door het kind van hoek geruild. Wij streven ernaar om dagelijks met kinderen naar buiten te gaan.

Onze kinderen hebben allemaal hun eigen mentor. De leidster vervult de functie van mentor. De mentor is voor haar mentorkinderen verantwoordelijk voor de registratie van de ontwikkeling. Onder deze registratie vallen de observaties en peutertoetsen. U als ouder kunt ten alle tijden navragen onder welke mentor uw kind valt en hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en geregistreerd wordt.

Eenmaal per week kijken we tv. Een film van tekenfilmfiguur die dan populair is. Soms brengt een kind een video van thuis mee. Er wordt soms popcorn gemaakt om de bioscoop sfeer te creëren.