Werkwijze


‘Elke dag doen wij lichaamsoefeningen om de ontwikkeling van de motoriek te stimuleren’

Ons kinderdagverblijf kent 2 groepen een baby- en een peutergroep. Wij werken langs de richtlijnen van de overheid wat betreft de groepsgrootte.  De dag wordt aan de hand van het vroeg- en voorschoolse educatie programma ingedeeld. Zo bieden wij dagelijks veiligheid, geborgenheid en structuur om de ontwikkeling zo goed mogelijke te stimuleren.

Wil u meer weten? Lees dan o.a. de kopjes:
Pedagogisch Beleid
Ouderbeleid

[ws-facebook-likebox url="https://www.facebook.com/Het-Amsterdamse-Poortje-312928348804072/" width="340" height="500" show_faces="true" show_Header="true" show_border="false" ]