Werkwijze


‘Elke dag doen wij lichaamsoefeningen om de ontwikkeling van de motoriek te stimuleren’

Ons kinderdagverblijf kent 2 groepen een baby- en een peutergroep. Wij werken langs de richtlijnen van de overheid wat betreft de groepsgrootte.  De dag wordt aan de hand van het vroeg- en voorschoolse educatie programma ingedeeld. Zo bieden wij dagelijks veiligheid, geborgenheid en structuur om de ontwikkeling zo goed mogelijke te stimuleren.

Wil u meer weten? Lees dan o.a. de kopjes:
Pedagogisch Beleid
Ouderbeleid